Gyakorlati hasznosítás
A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatási eredményeinek gyakorlati hasznosítása
A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos eredményeinek realizálására közel száz hazai és külföldi innovációs partnerrel, vetőmagtermelő- és kereskedő céggel tart fenn kapcsolatot.

A kutatóintézet legfontosabb kereskedelmi képviselője a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a kutatóintézet részbeni tulajdonában lévő gazdasági és innovációs szervezetek.
A martonvásári érdekeltségű szervezetek széles partneri hálózattal rendelkeznek és tartós kapcsolatot építettek ki az innovációs lánc hazai és külföldi képviselőivel, mezőgazdasági termelőkkel - beleértve a kis- és nagyüzemeket - a termelési integrátorokkal, kereskedelmi szervezetekkel, a feldolgozóiparral egyaránt.
A martonvásári érdekeltségű növényfajták vetésterülete az elmúlt tíz év átlagában Magyarországon eléri az egy millió ha-t, ami azt jelenti hogy hazánkban a vetésterület több mint húsz százalékán martonvásári eredetű növényfajta biztosítja a biológiai alapokat.

A martonvásári minőségjavító búzafajták elterjedése jelentősen hozzájárult a magyar gabonatermesztés minőségi fejlesztéséhez, az exportképesség javításához.
A martonvásári kalászos gabona vetőmagból a kutatóintézet partnerei évente átlagosan 60-70 ezer tonnát hoztak forgalomba Magyarországon 3-4 milliárd Ft értékben.

A hibrid kukorica vetőmag előállításból évente átlagosan 2000-2500 tonna F1 vetőmagot értékesítettek.

A belföldön értékesített martonvásári kalászos gabona és hibrid kukorica vetőmagból a magyar gabonatermesztésben létrejött összes termelési érték meghaladja az évi 80 milliárd Ft-ot.
A martonvásári kutatóintézet a létrehozott növényfajták jogi védelme érdekében a növénynemesítésből származó fajtákat és hibrideket szabadalmi oltalomra jelenti be.

Ez az oltalmi rendszer kompatibilis az Európai Unió gyakorlatával, ugyanakkor egyre több nem EU országban is elfogadottá válik, ami a martonvásári fajták és az előállításukhoz fűződő szellemi tulajdon hatékony védelmét segíti elő.
 
Oldal nyomtatása