Biológiai kutatások
Növényi Sejtbiológiai Osztály
Az osztály fő kutatási területe a gabonafélék ivaros folyamatainak sejt- és molekuláris szintű tanulmányozása, valamint a növényi szaporodás biotechnológiája. A korszerű in vitro mikromanipulációs technikák és a genomikai módszerek lehetővé teszik a növényi embriófejlődés egyes fázisainak mélyreható megismerését, ezáltal az általános fejlődésbiológiai szempontból alapvető problémák feltárását és megoldását. Nagy hatékonyságú haploid indukciós módszerek falhasználásával vizsgálják a mikrospórákban in vitro indukálható embriogenezis kiváltásában szerepet játszó tényezőket, különös tekintettel az első mikrospóra mitózis szimmetriájára és az azzal együtt járó sejtszerkezeti változásokra. A globális klímaváltozással együtt járó extrém környezeti stresszek hatásai tanulmányozzák a búza és a kukorica vegetatív folyamataira, ivaros szaporodására, és a termés fejlődésére. Új kutatási program keretében a környezeti stresszhatások és a fejlődésszabályozó folyamatok közötti jelátviteli kapcsolatokat tanulmányozzák.

Növényi Molekuláris Biológia Osztály
Magyarországon a gabonatermés mennyisége évről-évre változik az aktuálisan fellépő környezeti stresszek, mint például a szárazság, aszály és a téli fagyok függvényében.

Az osztályon folyó kutatások célja annak felderítése, hogy a gabonafélék milyen módon képesek alkalmazkodni a változó környezethez, és mi az oka annak, hogy egyes genotípusok stressz-tűrők, míg mások érzékenyek.
Növényélettani Osztály
Ritkán múlik el olyan év hazánkban, hogy a szélsőséges kontinentális éghajlatból eredően ne kelljen valamilyen súlyos gazdasági következményekkel járó káros környezeti tényezővel számolni. Hol egy hosszantartó, súlyos aszály, hol a rossz időben, rossz helyen lezúduló túlzott csapadékmennyiségből eredő belvíz, hol a túlságosan kemény tél, vagy túl meleg nyár, esetleg valamilyen kártevő hirtelen megjelenéséből adódó járvány teheti tönkre az adott év, vagy akár egy évtized munkáját. A növénynemesítőknek és a termesztőknek is egyaránt az az érdekük, hogy olyan növényekkel dolgozhassanak, melyek a környezet változásait a lehető legkisebb mértékű károsodás mellett tolerálják. Ahhoz, hogy ilyen növényeket elő lehessen állítani, mindenekelőtt a növények egyes védekező és szabályozási folyamatait kell megismerni. Az Osztály fő kutatási irányvonala az egyes stressztényezők hatásainak, valamint az ezek kivédésére szolgáló védekezési folyamatoknak a tanulmányozása gabonafélékben.
Génmegőrzési és Organikus Nemesítési Osztály

Az osztály egyik fő feladata a búzával rokon fajok (Aegilops, Agropyron, árpa, rozs) géntartalékainak kiaknázása a nemesítés számára, "prebreeding" tevékenység végzése. A génátvitel folyamatát a klasszikus citogenetikai módszerek mellett a legkorszerűbb molekuláris citogenetikai (in situ hibridizáció) és molekuláris genetikai módszerekkel követik.

A Martonvásári Gabona Génbank alapvető feladata a gabonafélék és rokon fajaik diverzitásának megőrzése, a több ezer tárolt tétel folyamatos leíró vizsgálata.


Az organikus nemesítési programban a jövő biogazdálkodása számára pelyvás gabonafélékből, az alakorból (T. monococcum) és a tönkéből (T. dicoccum) speciális igényeket kielégítő fajtajelölteket hoznak létre. A kalászos gabonákkal párhuzamosan magas olaj- és fehérjetartalmú kukoricák organikus nemesítését is végzik.
Alkalmazott Genomikai Osztály

Genomikai és proteomikai kutatások megalapozása és alkalmazása különös tekintettel az egyszikű kultúrnövényekre. Az intézet nemesítési programjának segítése, az új mezőgazdasági technológiák alapanyagának előállítása és a bevezetésével kapcsolatos biológia biztonsági kutatások és elemzések.
 
Oldal nyomtatása