Kapcsolódó cégek
Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete tudományos eredményeinek realizálása a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a kutatóintézet részbeni tulajdonában lévő gazdasági, kereskedelmi szervezetekben történik.

Ezek létrehozása abból a szükségszerűségből született felismerés, hogy az intézet gazdálkodása a Magyar Államkincstárhoz tartozik, nem képes vállalkozási tevékenységet folytatni, mint a gazdasági társaságok.
Ugyanakkor az intézethez tartozó kereskedelmi cégek létrehozásával a kutatási eredmények azonos eséllyel kerülnek a mezőgazdaságba mint bármilyen más származású kereskedelmi termék.
 
A létrehozott intézeti tulajdonú növényfajták, beltenyésztett törzsek fajtafenntartó nemesítését, a kalászos gabonafajták szuperelit vetőmagjának előállítását a Prebázis Kft. végzi.

A fajtafenntartás során az UPOV Nemzetközi Fajtaoltalmi Szervezet által kidolgozott kritérium rendszert figyelembe véve történik a fejlett törzsek, fajtajelöltek és fajták szelekciója, az agronómiailag értékes génállomány megőrzése.
A kukorica beltenyésztett vonalak alapanyagának felszaporítását, értékesítését, az F1 hibridvetőmag előállításának ellenőrzését, a martonvásári kukoricahibridek marketing tevékenységét a Bázismag Kft. végzi.

Hasonló szerepet tölt be a kalászos gabonafajták - különös tekintettel az elit és az I. fokú vetőmag értékesítésében, termeltetésében vetőmag forgalmazásában - az Elitmag Kft. Mindkét szervezet egyben az intézet kereskedelmi képviselője is, mivel kölcsönösen kizárólagos joggal képviselik a martonvásári nemesítvényeket, ellenőrzik vetőmagjaik forgalmát, begyűjtik az intézetnek a licencdíjat.
A Martonvásár határában, Erdőháton működő Martonseed Rt. a kutatóintézettől független, de azzal szoros együttműködésben lévő kísérleti gazdaság. Itt létesült 1956-ban az első hazai hibridkukorica vetőmagüzem. A folyamatosan korszerűsített vetőmagfeldolgozó évente mintegy 4-5000 tonna kukorica és kalászos gabona vetőmagot állít elő a kutatóintézet nemesítvényeiből.

A martonvásári érdekeltségű szervezetek széles partneri hálózattal rendelkeznek és tartós kapcsolatot építettek ki a mezőgazdasági termelőkkel - beleértve a kis- és nagyüzemeket - a termelési és kereskedelmi szervezetekkel, a feldolgozóiparral egyaránt.
Oldal nyomtatása