Könyvtár
Intézetünk szakkönyvtárának nyitó állományát 1949-ben az az értékes könyv- és folyóiratanyag képezte, amely két nagy múltú mosonmagyaróvári intézet felszámolása után került Martonvásárra.
 
A könyvtár sajátos, kastélybeli "eszmei elődje" a Brunszvik család 18. századi alapítású magánkönyvtára volt, amelynek mintegy 150 megmaradt kötetét (köztük néhány igen értékes mezőgazdasági kiadványt) ma a Beethoven Emlékmúzeum őrzi. A könyvtár - az intézet kutatási profiljának megfelelően - a búza, az árpa és a kukorica komplex genetikai, élettani, biokémiai, nemesítési, termesztési kutatásához szükséges szakirodalmat gyűjti.
 
Állománya jelenleg mintegy 8000 szakkönyvet és közel 9000 bekötött folyóirat évfolyamot számlál. A könyvtár 'különgyűjteménye' az úgynevezett intézeti archívum, amely a helyi kiadványokat, a házi sokszorosítású kutatási beszámolókat, úti jelentéseket és régi iratokat stb., továbbá az intézet kutatóinak munkáit (disszertációk, cikkek különlenyomatai stb.) foglalja magában.
Az intézet nem kis anyagi ráfordítás árán biztosítja a kutatók munkájához szükséges hazai és külföldi könyvek és folyóiratok beszerzését. A hagyományos információhordozók - a szakkönyvek és az évről-évre megrendelt mintegy 100 folyóirat - mellett az intézet számítógépes hálózata ma már lehetővé teszi azt is, hogy a kutatók a nagy nemzetközi információs bázisok segítségével tájékozódnak a szakirodalomban.
 
Szakfolyóirataink egynegyede immár Interneten is elérhető. Az 1991-ben felújított könyvtár a kastély északkeleti szárnyának földszintjén, méltó környezetben fogadja az olvasókat.
Könyvtárvezető:
 
Üvegesné Hornyák Mária, Ph.D.
történész
Tel:(22)569-596
Email: konyvtar @ mail.mgki.hu
Oldal nyomtatása